UZMAN RAPORU NEDİR ?

Uzman Görüşü/Uzman Raporu, tarafların, dava öncesi ya da dava sürecinde iddiasını veya savunmasını güçlendirmek amacıyla  bireysel olarak / vekilleri  aracılığıyla talep ettikleri, alanlarında deneyimli uzmanların yazdığı delil niteliğindeki rapora denir.


ÖZEL BİLİRKİŞ VE RESMİ BİLİRKİŞİ ARASINDAKİ FARK NEDİR ?
Resmi bilirkişiler, mahkemece görevlendirilirler ve bilirkişilik yapmak zorundadırlar. Özel bilirkişiler, tarafların talebi üzerine rapor hazırlarlar. Bu rapor bir delil olarak taraflarca mahkemeye sunulur. Özel bilirkişilik, Türk hukuku için yeni sayılabilecek bir kurumdur (CMK.m.67/6 ; HMK.m.293).
Taraflarca seçilen özel bilirkişiler, hakim veya tarafların talebi ile mahkemeye çağrılır ve kendilerine sorular sorulabilir. Hem hukuk usulünde hem de ceza usulünde bu ilke aynıdır
Usul kanunlarımız, hukuki konularda resmi bilirkişi görevlendirilmesine izin vermez. Fakat, kanun, hukuki konularda özel bilirkişi durumundan bahsetmez.Taraflar hukuki konularda uzman görüşüne başvurma imkanına sahiptir.
Türk hukuku için yeni bir kurum olan özel bilirkişilik, bu yapısıyla bilirkişilik problemlerine yeni bir boyut ekleyecek gözükmektedir
Genelde adliye tarafından görevlendirilen bilirkişilerin düzenlemiş olduğu raporun davacı veya davalı aleyhine olması halinde uzman görüş yolu tercih edilir. Uzman Görüşü bir bakıma Bilirkişi Raporu ile benzerdir. Çünkü ikisi de teknik bir bilgiyi tarafsız olarak sunmaktadır.

Siz değerli üyelerimizin, dava öncesi ya da dava sürecinde, iddiasını veya savunmasını güçlendirmek amacıyla,  ALANINDA UZMAN  kişilerden mütalaa ve görüş almanıza talebiniz.com olarak yardımcı olmaktayız.

Yapmanız  gereken  sitemize  üye olarak  talepte bulunmak
Detaylı Bilgi için 0850 550 80 60