UYAP İLE İLGİLİ İCRA İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

UYAP İLE İLGİLİ İCRA İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.07.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6/12/2018 tarihli ve 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun olmak üzere toplam on kanunda değişiklik yapılmıştır. Düzenlemeye ilişkin 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda yapılan önemli değişikliklerin ele alınmasında fayda bulunmaktadır.
ULUSAL YARGI AĞI BİLİŞİM SİSTEMİ VARSA BORÇLUNUN MAL, HAK VEYA ALACAĞININ MAHİYETİ VE DETAYI HAKKINDA BİLGİ VERİR.
28.07.2020 tarihli kanun değişikliği öncesinde alacaklı, her ne kadar haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (“UYAP”) üzerinden, UYAP’a entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilmekte ve var ise UYAP üzerinden haciz talep edebilmekte ise de, sorgulama sonrasında UYAP mal hak veya alacağın mahiyeti ve detayı hakkında bilgi vermemekteydi.
Yapılan kanun değişikliği ile UYAP varsa borçlunun mal, hak veya alacağının mahiyeti ve detayı hakkında bilgi vermekte ve bu durumda alacaklı UYAP üzerinden de haciz talep edilebilmektedir. Bu takdirde icra dairesinin, tespit edilen mal, hak veya alacağı elektronik ortamda haczedeceği belirtilmiştir. Ancak sorgulamanın sonunda elde edinilen bilgilerin hukuka aykırı olarak paylaşılamayacağı belirtilmiştir.
ALEYHİNDE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEN TARAF DA İSTİNAF YOLUNA BAŞVURABİLİR.
İcra İflas Kanunu’nun 258. Maddesinde yapılan değişiklik ile ihtiyati haciz talebinin reddi kararının gerekçeli olarak verileceği ve yüzüne karşı aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilen tarafın da istinaf yoluna başvurabileceği belirtilmiştir.
 

Bu gönderiyi paylaş

Yorumlar (0)

Yorum yapmak için üye olmalısınız! Üye iseniz; Giriş Yap